Už jen krůček...

k tomu, stát se instruktorkou/instruktorem jógy a splnit si tak svůj sen o funkční práci s lidským tělem i duší

 • 1
  UMÍME FUNKČNÍ ANATOMII
  A umíme ji předat. Děsí Vás latina, memorování svalů a kostí? Bojíte se, že toho na Vás bude moc? Zeptáme se jinak - myslíte si, že je tělo fascinující? Zajímá Vás jak to celé funguje? Chcete konečně odpovědi na to, jak protažení určitých svalů dokáže ovlivnit produkci stresových hormonů? A jak s tím souvisí dýchání? A jak ovlivní náš nervový systém to, jestli při pozici zapojíme nebo nezapojíme břicho? Zajímá? Tak vězte, že naše anatomie Vás nepřehltí ani neunudí. Naše anatomie Vás nadchne.
 • 2
  UČÍME EFEKTIVNĚ A JEDNODUŠE
  Každou pozici se naučíte vysvětlit na třech, maximálně čtyřech větách. Jak? Tak, že využijeme svalových souher, fasciálních řetězců a nervový systém. Zní to složitě? Možná, ale jakmile pochopíte základní principy, už nikdy Vás nebude trápit, že nevíte, jak navést novou pozici. A jako bonus budou Vaši klienti odcházet s lehkou hlavou i tělem.
 • 3
  JSME LASKAVÍ
  Myslíte, že to není pro učení důležité? Že přeci když člověk něco chce, tak zvládne i řvaní nebo ponižování? Zvládne. Ale učit se bude mnohem méně efektivně. Protože při stresu nám méně účinně funguje neokortex, nejmladší část našeho mozku zodpovědná za racionální myšlení a zejména učení. Člověk pod tlakem se učí hůře, nikoliv lépe. A my to víme. Protože máme ty znalosti anatomie, žejo 😉 Takže ne, nebudeme po Vás dupat. Víme, že jen s laskavostí Vás naučíme nejvíce.

TAK CO? PŘIPRAVENI UDĚLAT POSLEDNÍ KRŮČEK?

TAK DO TOHO!

INSTRUKTOR JÓGY
19 500 Kč, ušetříte 1500 Kč
-8%18 000 Kč
Skladem
INSTRUKTOR JÓGY - ZIMNÍ VÍKENDOVÝ
-8%
19 500 Kč, ušetříte 1500 Kč
-8%18 000 Kč
Skladem
INSTRUKTOR JÓGY - LETNÍ INTENZIVNÍ
-8%
19 500 Kč
-8%18 000 Kč
Skladem
INSTRUKTOR JÓGY
-8%
19 500 Kč
-8%18 000 Kč
Způsob platby
Celková cena18 000 Kč
 • Služby a produkty uvedené na těchto stránkách poskytuje Mgr. Veronika Kozlová (dále poskytovatelka). Jde o služby a produkty, které si klient může objednat prostřednictvím těchto stránek (uzavřené kurzy, workshopy, individuální tréninky, lekce, cvičební pomůcky, krátkodobý pronájem aj.).

  I. UZAVŘENÉ PRAVIDELNÉ KURZY PRO LAICKOU VEŘEJNOST

  (sekce LEKCE  těchto stránek + dětské kroužky v rámci sekce DĚTI)

  1. Platnost kurzů je dána přesným vymezením kurzu, tedy datem začátkem a konce v rámci kalendářního roku, dne a hodiny. Lekce kurzů si nelze nahrazovat v jiných dnech a časech. V případě zrušení lekce v rámci uzavřeného kurzu ze strany poskytovatelky, bude tato nahrazena v nejbližším možném termínu nebude-li s klientem dohodnuto jinak.

  2. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníkovi zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník je povinen uhradit kurzovné, a to buď převodem na účet poskytovatelky nebo platební kartou přes zabezpečenou platební bránu.

  3. Neuhrazením kurzovného do data splatnosti, dochází automaticky ke zrušení objednávky a místo v kurzu je poskytnuto dalším zájemcům.

  4. STORNO podmínky:

  V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky: - při stornování do 14 dnů před zahájením kurzu - vrátí poskytovatelka 70% uhrazené částky, - při stornování do 7 dnů před zahájením kurzu - vrátí poskytovatelka 30% uhrazené částky, - v případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz méně než 7 dní před začátkem kurzu nebo po začátku kurzu, zaniká možnost vrácení ceny kurzu. - V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatelky bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení kurzu. - V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na kurz, je možné uhrazený kurz převést na jinou osobu splňující podmínky kurzu (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s poskytovatelkou. Převedení kurzu na jinou osobu je možné pouze před začátkem kurzu, nikoliv po jeho zahájení. Jinou osobu zajistí účastník, nikoliv poskytovatelka. - V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení bude kurz převeden do dalšího období. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena částka za doposud nevychozené kurzovné.

  II. OTEVŘENÉ LEKCE PRO LAICKOU VEŘEJNOST

  (sekce LEKCE menu těchto stránek)

  1. Platnost kreditů zakoupených pro otevřené lekce je 6 měsíců od data zakoupení. Nevyužité kredity propadají. Poskytovatelka si vyhrazuje nárok na změnu rozvrhu v průběhu roku. Výrazné omezení cvičebního rozvrhu je každoročně v červnu a červenci, zcela zavřeno je studio mezi Vánoci a Novým rokem a taktéž ve státní svátky a po celý měsíc srpen. 2. Na otevřené lekce je možné hlásit a odhlašovat se 24 hodin před začátkem lekce, v případě zrušení méně než 24 hodin před začátkem lekce propadá částka uhrazená ze lekci v plné výši. Odhlášení v tomto časovém úseku je řádné, pokud je učiněno pomocí rezervačního systému nebo e-mailu. Zprávy na sociálních sítích nejsou pro tento účel považovány za řádný komunikační prostředek. Uživatelé slevových karet Multisport a Sodexo budou vyzváni k zaplacení částky ve výši odpovídající ceně lekce za každou pozdě zrušenou nebo nezrušenou lekci. 3. Částka uhrazená za lekci propadá taktéž ve chvíli, kdy klient na lekci dorazí později, než v čas začátku lekce. Z technických a bezpečnostních důvodů nebude pozdě příchozí na lekci vpuštěn a kredit za tuto lekci nebude vrácen. 4. V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení budou kredity převedeny do dalšího období. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena částka za doposud nevychozené kredity.

  III. WORKSHOPY, SEMINÁŘE, SPECIÁLKY, ŠKOLENÍ

  (sekce VZDĚLÁVÁNÍ + vícehodinové lekce v rámci sekce LEKCE)

  1. Za workshop, seminář, speciálek nebo školení je pro účely těchto obchodních podmínek považována jakákoliv akce, která přesáhne 60 minut výuky v rámci jednoho dne. Její platba probíhá mimo kreditový systém. Dále jen "akce".

  2. Akce ohraničena dnem a hodinou konání. Zakoupením dané akce nelze nárokovat místo v jiné akci s jiným datem nebo místem konání. 3. Přihláška na kurz se stává závaznou v den jejího přijetí. Na jejím základě jsou účastníkovi zaslány podklady k platbě kurzu. Účastník je povinen uhradit platbu, a to buď převodem na účet poskytovatelky nebo platební kartou přes zabezpečenou platební bránu. 4. Neuhrazením platby za akci do data splatnosti, dochází automaticky ke zrušení objednávky a místo na akci je poskytnuto dalším zájemcům. 5. STORNO podmínky: V případě odstoupení účastníka od nástupu na kurz lze vrátit účastníkovi následující část uhrazené částky: - při stornování do 14 dnů před zahájením akce - vrátí poskytovatelka 70% uhrazené částky, - při stornování do 7 dnů před zahájením akce - vrátí poskytovatelka 30% uhrazené částky, - v případě odstoupení účastníka od nástupu na akci méně než 7 dní před začátkem akce nebo po začátku akce, zaniká možnost vrácení ceny kurzu. - V případě zrušení akce ze strany poskytovatelky bude vrácena uhrazená částka na účet účastníka v plné výši nejpozději do 14 dní od data zrušení akce. - V případě zdravotních důvodů odstoupení účastníka od nástupu na akci, je možné uhrazenou akci převést na jinou osobu splňující podmínky akce (např. zdravotní stav) po předchozí domluvě s poskytovatelkou. Převedení akce na jinou osobu je možné pouze před jejím začátkem, nikoliv v průběhu konání. Jinou osobu zajistí účastník, nikoliv poskytovatelka. - V případě zrušení kurzu z důvodu vyšší moci nebo vládních či jiných nařízení bude akce vypsána opětovně v nejbližším možném termínu. V případě, že změna nebude účastníkovi vyhovovat, bude mu vrácena uhrazená částka v plné výši.

  IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SLUŽBY

  1. Účastník kurzu, lekcí i akcí svojí přítomností souhlasí s nahráváním, fotografováním nebo zajištěním audio záznamu pro marketingové účely. Nesouhlasí-li, je povinen toto oznámit ihned při vstupu.

 • Odesláním objednávky nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování Vaší objednávky. Zásady zpracování osobních údajů
Přestože mám již pár kurzů za sebou, nikde jsem nezažila tak úžasnou atmosféru jako zde. Přestože na kurz padla polovina mé dovolené 😅, tak jsem zde každý den chodila s nadšením a věděla, ze každý den využiji naplno. Úžasný, lidský, empatický přístup všech lektorů, kteří nezapomněli předat veškeré důležité a podstatné informace. Ale čeho si cením asi nejvíce, že v nás každý den podporovali naši vlastní hodnotu, podporovali nás v naší seberealizaci a pomáhali nám budovat naši sebedůvěru. Kurz utekl neskutečně rychle a já doufám, že se sem ještě někdy vrátím. Děkuji úžasnému kolektivu ve kterém jsme se zde sešli a taky děkuji skvělému týmu lektorů
Michaela Barabaschováabsolventka 2024
Ve studiu Levitas jsem začínala s rekvalifikačním kurzem Instruktor kondičního posilování se zaměřením na Jógu ve vzduchu v roce 2018 a tím mé vzdělání u Verči rozhodně nekončilo. Postupně jsem si dodělala další zaměření, a to pro těhotné, warrior, kids, acrobat a při leteckých dnech mnoho dalšího. Aktuálně se Fly józe věnuji naplno. Vedu dětské kurzy různých obtíží, kurzy pro dospělé a otevřené lekce. Pořádám workshopy, speciální lekce nebo pobyty s Fly jógou. Účast na kurzu byla jedna z nejlepších věcí, které jsem se rozhodla na prahu 30tky absolvovat (takže nikdy není pozdě ;-)). Dala mi zážitky na které vzpomínám do teď a hlavně mi dala čtyři úžasné kamarádky se kterými mě spojuje láska k síti. Takže děkuji a doporučuji🙏😊.
Helena ŠtůralováFB: Helena Fly jóga - Prostějov / Insta: helenaflyjoga

Potřebujete pomoc?

Napište mi na recepce@studiolevitas.cz nebo volejte na 737 399 816.